Siapa pun yang bertanggung jawab atas kegiatan pendirian banguan berkewajiban untuk meminta izin kepada pemerintah setempat. Selain itu, pemilik banunan yang telah  lama dibanuan namun belum memiliki IMB juga mempunyai kewajiban untuk mengurus IMB.

Pemilik dianggap sebagai pemohon jika  ia merupakan orang yang meminta izin langsung tanpa perantara. Kontraktor atau developer atau siapapun dapat menggantikan posisi pemilik sah bangunan sebagai pemohon hanya jika mereka  mendapat izin dari pemilik bangunan untuk mengurus segala keperluan demi mendapatkan izin IMB. Izin perwalian ini dapat berupa surat kuasa dari pemohon sebgai bukti pelimpahan kuasa kepada yang bersangkutan dalam mengurus IMB.